Rehabilitació i Readaptació Esportiva

Rehabilitació i Readaptació Esportiva

L’activitat física és un dels pilars fonamentals per a gaudir de bona salut. Qui no trobi temps per a realitzar exercici físic ara, ho haurà de trobar després per la malaltia.

Vegeu els següents fragment del vídeo: entrevista LA GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA EN FISIOTERÀPIA

A Osfit Centre Mèdic fem:

Disseny programació i aplicació de diferents protocols d’exercici físic adequats al perfil del practicant amb o sense patologia de lesió, adaptats a la seva condició i necessitats. Es tant important el volum d’entrenament, com el volum de descans per a promoure la recuperació tissular.

Fragment 1
LA GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA EN FISIOTERÀPIA

Veieu des del minut 15:00 al 17:35.

Fragment 2
LA GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA EN FISIOTERÀPIA

Veieu des del minut 28:35 al 29:35.

+ info

Avaluació i reconeixement de les contraindicacions absolutes i relatives existents en els protocols d’exercici físic, identificació dels factors de risc i la seva incidència associats a la pràctica esportiva.

Tractament amb teràpia d’entrenament personalitzat a consulta, i prescripció individualitzada d’activitat física basada en evidència científica, per a incrementar l’estabilitat, el rendiment i la funció.

+ info

Tractament amb sessions de COREexercici terapèutic i escola d’esquena en diferents fases, des d’iniciació fins a fases molt avançades. L’objectiu és el d’incrementar l’estabilitat proximal de la regió toràcica-abdominal i pèlvica i secundàriament la millora de l’execució i coordinació de moviments de les extremitats.

+ info


Tractament sobre l’ergonomia. S’incideix sobre els paràmetres de biomecànica que promouen la lesió, per a minimitzar la possibilitat de tornar a sofrir patologies derivades, perquè sovint un mal entrenament pot ser fins hi tot pitjor que no pas entrenar.

+ info

Tractament per fases:
- PRIMERA FASE: es realitzen un rehabilitació en el nostre centre (indoor) on el diagnòstic diferencial de la lesió és determinant per a establir els tempscàrregues i volums de treball. L’objectiu és rehabilitar a l’usuari.
- SEGONA FASE: es promou una readaptació sobre el terreny (outdoor), acompanyant a corredors i ciclistes, on les condicions canviants de l’orografia manifesten amb major facilitat les possibles alteracions de la seva carrera o paràmetres anòmals de mobilitat articular. L’objectiu és augmentar, coordinació i gest tècnic esportiu.
 rehabilitació en el nostre centre (indoor) on el diagnòstic diferencial de la lesió és determinant per a establir els tempscàrregues i volums de treball. L’objectiu és rehabilitar a l’usuari.

SEGONA FASE: es promou una readaptació sobre el terreny (outdoor), acompanyant a corredors i ciclistes, on les condicions canviants de l’orografia manifesten amb major facilitat les possibles alteracions de la seva carrera o paràmetres anòmals de mobilitat articular. L’objectiu és augmentar, coordinació i gest tècnic esportiu.

+ info

S’implementa el seguiment a curt mitjà termini en la incorporació a l’activitat esportiva del pacient (return to play). Per a això es recolza el seguiment amb professionals com els graduats en ciències en l’activitat física i l’esport (CAFE) amb la finalitat de donar un servei multidisciplinari a l’usuari.

+ info

S’elaboren informes de l’evolució de la lesió esportiva i sobre l’estat de la seva recuperació, que permeti establir una retroalimentació (feedback) amb el professional sanitari.