Rutlla, 61 1-4

17002 Girona

609 212 894

Serveis d'osteopatia, fisioteràpia, biomecànica, rehabilitació i readaptació esportiva

639 640 404

Serveis traumatologia i cirurgia ortopèdica

681 303 651

Serveis podologia

613 175 459

Serveis de fisioteràpia i osteopatia

Osteopatia

Osteopatia

La osteopatia utilitza el tractament manual com a eina, i serveix per a reduir les àlgies corporals, millorar la mobilitat i proporcionar al pacient un augment de les seves capacitats globals.

Permet afavorir la regeneració dels òrgans i teixits que es troben danyats o en disfunció i promou una major eficiència corporal del pacient.

Osteopatia Estructural​

El seu objectiu és corregir la posició de les articulacions i millorar la postura. Treballa respectant la biomecànica corporal i retorna l’equilibri al sistema múscul esquelètic.

+ info

Es realitza un diagnòstic diferencial a través d’una exploració física global, la palpació de relleus ossis, els arcs de mobilitat i elongació muscular i executant test neurològics, ortopèdics i osteopàtics.

Tractament d’aquelles estructures òssies que són manipulables i que presenten una mala alineació articular, i les retornem a la seva posició fisiològica.

+ info

Tractament per a la millora de l’elasticitat del múscul i tendó mitjançant tècniques d’elongació muscular.

Tractament amb tècniques de mobilització específiques per a recuperar la mobilitat.

Tractament amb manipulacions miotensives en pacients amb artrosis, oferint un tractament concorde a la condició del pacient segons sigui la seva edat i morfologia anatòmica.

+ info

Tractament amb tècniques estructurals (trust) per a realitzar un estímul neurològic directament sobre l’articulació i poder mobilitzar els segments hipomòvils.

Es verifiquen els resultats obtinguts, amb prescripció d’exercici terapèutic segons les necessitats de la patologia o malalties del pacient.

Osteopatia Visceral​

El seu objectiu és incrementar el peristaltisme dels òrgans de la cavitat toràcica, abdominal i pèlvica, actua sobre membranes, vísceres, vasos sanguinis i nervis, per a retornar la mobilitat interna i el lliscament entre diferents capes fascials de l’aparell locomotor.

+ info

Es fa un diagnòstic a través d’un reconeixement d’escolta tàctil de la mobilitat entre diferents capes de teixit corporal.

Tractament mitjançant tècniques miofascials les capes de teixit conjuntiu superficials, mitjanes i profundes, per a millorar el seu lliscament i la mobilitat general entre els òrgans.

+ info

Tractament de patologies derivades del pericardi, pleura, mediastí, cavitat abdominal, duodè, intestí prim i gruix, fetge, ronyó, bufeta, i úter entre altres.

Tractament amb tècniques manuals de pressió positiva i pressió negativa amb la finalitat d’incrementar les garanties d’èxit terapèutic.

+ info

Tractaments d’elastificació del diafragma i caixa toràcica per a millorar la ventilació pulmonar, l’intercanvi gasós i el patró de respiració.

Osteopatia Cranial-Sacral i ATM

El seu objectiu és alliberar i promoure la micro-mobilitat del crani i la seva correcta relació amb el sacre mitjançant un treball de tracció de les membranes meníngies per a millorar el bombament del líquid cefal-raquidi que banya el sistema nerviós central.

+ info

- S’obté un diagnòstic funcional de la mobilitat i posició dels ossos temporals, etmoides, esfenoides, parietals, de l’occipital i de l’articulació temporo mandibular (ATM).
- Tractament amb tècniques de bombament principalment 3 fases, per a reduir dolors i sincronitzar el ritme de l’equilibri crani-sacre.
- Tractament per a: migranyes de diversa índole, problemes de visió i olfactoris per a millora els seus símptomes i abordar la seva causa genèrica.

+ info

- Tractament per la mala oclusió dental, mossegada croada, paladar ogival, fèrules i órtesis dentals, bruxisme, clics o crepitacions condilars, problemes associats a luxacions de mandíbula, i el complex de l’articulació temporo-mandibular (ATM).
- - Exercicis terapèutics, dirigits a nens i adolescents en fase de creixement, per a corregir el complex mandíbula i paladar, promoure la biomecànica fisiològica i reduir malformacions òssies o de posicionament articular.

+ info

- Tractament de manipulació de la posició condilar de l’occipital i la corregim mitjançant tècniques de manipulació miotensives i estructurals, promovent una millora de la postura global.
- Tractament amb tècniques manuals de descompressió i ajust articular mitjançant treball miofascial en el crani, amb la finalitat de guanyar lliscament de les sutures cranials i reduir simptomatologia tensional i quadres clínics de cefalees.