Rutlla, 61 1-4

17002 Girona

609 212 894

Serveis d'osteopatia, fisioteràpia, biomecànica, rehabilitació i readaptació esportiva

639 640 404

Serveis traumatologia i cirurgia ortopèdica

681 303 651

Serveis podologia

613 175 459

Serveis de fisioteràpia i osteopatia

Fisioteràpia

Fisioteràpia

Ciència de la salut que utilitza teràpia física i manual per ajustar les tensions musculars, equilibrar la postura i reduir la intensitat del dolor.

Reumatològica i Traumatològica

Tractament de pacients de diversa edat amb patologia reumàtica i traumàtica, d’accidents laborals, domèstics i esportius.

Apliquem tècniques mecàniques de tracció vertebral per eliminar el dolor. Es treballa rehidratant el disc inter-vertebral, reduint els efectes nocius de les protrusions i hèrnies discals. Es realitzen paquets de rehabilitació individual de tracció raquídia amb teràpia manual i exercici terapèutic seguint el mètode científic.

+ info


Tractament de dolències secundàries a l'embaràs: lumbàlgies, cervicàlgies, dorsàlgies i ciàtiques.

+ info


Tractamentdels símptomes de l'artrosis, calcificacions, ruptures tendinoses i lligamentoses, fractures osteoporòtiques, traumes de diferent magnitud i energia.

Tractamentde dolor agut traumàtic o crònic postural i endocrí, a través de teràpia manual i física.

+ info


Tractamentde Fibromiàlgia, artritis reumatoide, espondilitis anquilosant mitjançant estímuls tàctils de baixa intensitat.

Pre-Post Quirúrgica

Tractament amb programes setmanals i mensuals, de rehabilitació individualitzada pre-post-quirúrgica. Preparant el pacient per a les intervencions quirúrgiques programades amb l’objectiu de reduir l’atròfia muscular i accelerar la recuperació.

Vegeu següent fragment del vídeo – entrevista en Youtube: LA GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ CLÍNICA EN FISIOTERÀPIA

+ info

Tractament de cicatrius per reduir l'adherència del teixit i millorar el lliscament de les fàscies musculars.

Elaboraciód'informes tècnicsde l'evolucióclínica,

Tractament de la trepitjada-recolzament plantar, i per a millorar l'equilibri corporal. Es realitza readaptació de la marxa.

+ info

El tractament amb la rehabilitació passiva, treball actiu-físic i si escau, la inclusió d'ajudes tècniques i fèrules per a evitar deformacions ortopèdiques. El centre gaudeix d'experiència en el desenvolupament, disseny d'ortesis.

Tractament amb exercicis terapèutics dirigits, promocionant la millora de les capacitats de coordinació, equilibri, elasticitat i força, i se'n fa un seguiment.

+ info

L'objectiu terapèutic és que el pacient tingui eines necessàries perquè pugui explorar entorn i millorar la neuro-plasticitat i l'aprenentatge sensori-motriu i interrelació social sense barreres (no limits).
Experiència en el tractament de neurorehabilitació d'algunes patologies secundàries a Ictus, hemiplegies, hemiparèsies,  atàxies, esclerosi múltiple, i alguns síndromes pediàtriques com Angelman. Rehabilitació de la marxa i bipedestació desgravada per nens i adults.

Preventiva i Reeducació Postural

Tractament anti estrès i de la mala ergonomia laboral que cursa amb dolor: cefalees, marejos i molèsties de columna vertebral o extremitats.

+ info


Tractament de la millora de l'ergonomia in situ, a l'escola i l'àmbit domèstic i laboral, per a reduir els factors de risci millorar la postura.

+ info


Tractament amb programes d'exercici grupal o individual amb l'objectiu de mantenir una bona elasticitat muscular i tendinosa, incrementar la flexibilitat, millorar la mobilitat articular i els paràmetres de força i resistència.

+ info


Tractament amb prescripció d'exercicis terapèutics adaptats a l'edat i condició de treball oferint els serveis a través de conveni amb empreses, per a millorar la salut i reduir la possibilitat de baixes laborals.

Punció Seca pel Dolor Miofascial

Tractament amb punció seca es una tècnica invasiva que utilitza agulles fines, amb una secció diametral molt prima. Serveix per a disminuir el síndrome de dolor miofascial. Te un efecte de relaxació muscular, restableix la circulació sanguínia i permet el drenatge  de les substancies inflamatòries.

+ info


Tractament amb dues tècniques: punció superficial fins a 1cm de profunditat sense arribar a penetrar el múscul, i punció profunda fins a assolir el punt gatell a on s'estimula entrant, sortint i girant l'agulla.

+ info


I es combinen ambdues tècniques amb crioteràpia local (esprai de fred), estiraments i alliberament miofascial per pressions.

+ info

Rehabilitació Específica de la Mà

A Osfit som dels primers fisioterapeutes a la província de Girona, amb formació especialitzada en la rehabilitació i fisioteràpia de la mà.

Tractament de patologies: mà reumàtica, mà atròsica, dits en ressort, del síndrome regional complexe (SUDECK), atrogriposis, capsulitis, fractures dels ossos del carp i falanges, edemes, atròfies i rigideses dactilars i de l’avantbraç i rehabilitació de la mà post-quirúrgica.

+ info


Tractament amb servei de rehabilitació funcional i específica de la mà basat en el mètode de Mobilització Analítica Progressiva y Seqüencial (MAPS)que engloba l'extremitat superior, i fa servir la mecanoteràpia per a promoure la mobilització articular.

+ info

Tractament amb exercicis analítics segons la demanda mecànica de cada segment i estructura palmar i en consonància a la diversitat de teixits a rehabilitar i tipologia de lesions.

Tractament adaptant les càrregues de treball segons la tolerància del dolor del pacient, emprant el mètode actiu en fase aguda i amb el sistema Total End Range Time (TERT) en fase  crònica i rígida.

Aquest tipus de teràpia permet dotar al pacient de les eines necessàries per a esdevenir part implicada en el tractament, em ponderant-lo per assolir major autonomia durant la rehabilitació.

+ info


Aquest tipus de teràpia permet dotar al pacient de les eines necessàries per a esdevenir part implicada en el tractament, em ponderant-lo per assolir major autonomia durant la rehabilitació.