Rutlla 61 1-4

17002 · Girona

FISIOTERÀPIA ESPECIALITATS

Fisioteràpia en reumatològica i traumatològica​
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Fisioteràpia en reumatològica i traumatològica

 • Tractament de pacients de diversa edat.

 • Tractament de patologia reumàtica i traumàtica, d’accidents laborals, domèstics i esportius.

 • Tractament de dolències secundàries a l’embaràs: lumbàlgies, cervicàlgies, dorsàlgies i ciàtiques.

 • Tractament dels símptomes de l’artrosis, calcificacions, ruptures tendinoses i lligamentoses, fractures osteoporòtiques, traumes de diferent magnitud i energia.
 • Tractament de dolor agut traumàtic o crònic postural i endocrí, a través de teràpia manual i física.

 • Tractament de Fibromiàlgia, artritis reumatoide, espondilitis anquilosant mitjançant estímuls tàctils de baixa intensitat.

Fisioteràpia pre-post quirúrgica​

Fisioteràpia pre-post quirúrgica

 • Tractament amb programes setmanals i mensuals, de rehabilitació individualitzada pre-post-quirúrgica. Preparant el pacient per a les intervencions quirúrgiques programades amb l’objectiu de reduir l’atròfia muscular i accelerar la recuperació.

 • Tractament de cicatrius per reduir l’adherència del teixit i millorar el lliscament de les fàscies musculars.

 • Elaboració d’informes tècnics de l’evolució clínica.
Fisioteràpia preventiva i reeducació postural
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Fisioteràpia preventiva i reeducació postural

 • Tractament anti estrès i de la mala ergonomia laboral que cursa amb dolor: cefalees, marejos i molèsties de columna vertebral o extremitats.

 • Tractament de la millora de l’ergonomia in situ, a l’escola i l’àmbit domèstic i aboral, per a reduir els factors de risc i millorar la postura.

 • Tractament amb programes d’exercici grupal o individual amb l’objectiu de mantenir una bona elasticitat muscular i tendinosa, incrementar la flexibilitat, millorar la mobilitat articular i els paràmetres de força i resistència.

 • Tractament amb prescripció d’exercicis terapèutics adaptats a l’edat i condició de treball oferint els serveis a través de conveni amb empreses, per a millorar la salut i reduir la possibilitat de baixes laborals.
Punció seca per al dolor miofascial

Punció seca per al dolor miofascial

 • Tractament amb punció seca es una tècnica invasiva que utilitza agulles fines, amb una secció diametral molt prima. Serveix per a disminuir el síndrome de dolor miofascial. Te un efecte de relaxació muscular, restableix la circulació sanguínia i permet el drenatge de les substancies inflamatòries.

 • Tractament amb dues tècniques: punció superficial fins a 1cm de profunditat sense arribar a penetrar el múscul, i punció profunda fins a assolir el punt gatell a on s’estimula entrant, sortint i girant l’agulla. I es combinen ambdues tècniques amb crioteràpia local (esprai de fred), estiraments i alliberament miofascial per pressions.
Rahabilitació pasiva de la mà
Rehabilitació activa de la mà
Rehabilitació de la mà
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Rehabilitació específica de la mà

 •  A Osfit som dels primers fisioterapeutes a la província de Girona, amb formació especialitzada en la rehabilitació i fisioteràpia de la mà.

 • Tractament de patologies: mà reumàtica, mà atròsica, del síndrome regional complexe (SUDECK), atrogriposis, capsulitis, fractures dels ossos del carp i falanges, edemes, atròfies i rigideses dactilars i de l’avantbraç i rehabilitació de la mà post-quirúrgica.
 • Tractament amb servei de rehabilitació funcional i específica de la mà basat en el mètode de Mobilització Analítica Progressiva y Seqüencial (MAPS) que engloba l’extremitat superior, i fa servir la mecanoteràpia per a promoure la mobilització articular.

 • Tractament amb exercicis analítics segons la demanda mecànica de cada segment i estructura palmar i en consonància a la diversitat de teixits a rehabilitar i tipologia de lesions.

 • Tractament adaptant les càrregues de treball segons la tolerància del dolor del pacient, emprant el mètode actiu en fase aguda i amb el sistema Total End Range Time (TERT) en fase crònica i rígida.

 • Aquest tipus de teràpia permet dotar al pacient de les eines necessàries per a esdevenir part implicada en el tractament, em ponderant-lo per assolir major autonomia durant la rehabilitació.

OSTEOPATIA

La osteopatia utilitza el tractament manual com a eina, i serveix per a reduir les àlgies corporals, millorar la mobilitat i proporcionar al pacient un augment de les seves capacitats globals.

Permet afavorir la regeneració dels òrgans i teixits que es troben danyats o en disfunció i promou una major eficiència corporal del pacient.

Osteopatia estructural
El seu objectiu és corregir la posició de les articulacions i millorar la postura. Treballa respectant la biomecànica corporal i retorna l’equilibri al sistema múscul esquelètic.
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Osteopatia estructural

El seu objectiu és corregir la posició de les articulacions i millorar la postura. Treballa respectant la biomecànica corporal i retorna l’equilibri al sistema múscul esquelètic.

 • Es realitza un diagnòstic diferencial a través d’una exploració física global, la palpació de relleus ossis, els arcs de mobilitat i elongació muscular i executant test neurològics, ortopèdics i osteopàtics.

 • Tractament d’aquelles estructures òssies que són manipulables i que presenten una mala alineació articular, i les retornem a la seva posició fisiològica.

 • Tractament per a la millora de l’elasticitat del múscul i tendó mitjançant tècniques d’elongació muscular.

 • Tractament amb tècniques de mobilització específiques per a recuperar la mobilitat perduda.

 • Tractament amb manipulacions miotensives en pacients amb artrosis, oferint un tractament concorde a la condició del pacient segons sigui la seva edat i morfologia anatòmica.

 • Tractament amb tècniques estructurals (trust) per a realitzar un estímul neurològic directament sobre l’articulació i poder mobilitzar els segments hipomòvils.

 • Es verifiquen els resultats obtinguts, amb prescripció d’exercici terapèutic segons les necessitats de la patologia o malalties del pacient.
Fisioteràpia pre-post quirúrgica​

Fisioteràpia pre-post quirúrgica

 • Tractament amb programes setmanals i mensuals, de rehabilitació individualitzada pre-post-quirúrgica. Preparant el pacient per a les intervencions quirúrgiques programades amb l’objectiu de reduir l’atròfia muscular i accelerar la recuperació.

 • Tractament de cicatrius per reduir l’adherència del teixit i millorar el lliscament de les fàscies musculars.

 • Elaboració d’informes tècnics de l’evolució clínica.
Fisioteràpia preventiva i reeducació postural
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Fisioteràpia preventiva i reeducació postural

 • Tractament anti estrès i de la mala ergonomia laboral que cursa amb dolor: cefalees, marejos i molèsties de columna vertebral o extremitats.

 • Tractament de la millora de l’ergonomia in situ, a l’escola i l’àmbit domèstic i aboral, per a reduir els factors de risc i millorar la postura.

 • Tractament amb programes d’exercici grupal o individual amb l’objectiu de mantenir una bona elasticitat muscular i tendinosa, incrementar la flexibilitat, millorar la mobilitat articular i els paràmetres de força i resistència.

 • Tractament amb prescripció d’exercicis terapèutics adaptats a l’edat i condició de treball oferint els serveis a través de conveni amb empreses, per a millorar la salut i reduir la possibilitat de baixes laborals.
Fisioteràpia en reumatològica i traumatològica​
Diapositiva anterior
Diapositiva siguiente

Fisioteràpia en reumatològica i traumatològica

 • Tractament de pacients de diversa edat.

 • Tractament de patologia reumàtica i traumàtica, d’accidents laborals, domèstics i esportius.

 • Tractament de dolències secundàries a l’embaràs: lumbàlgies, cervicàlgies, dorsàlgies i ciàtiques.

 • Tractament dels símptomes de l’artrosis, calcificacions, ruptures tendinoses i lligamentoses, fractures osteoporòtiques, traumes de diferent magnitud i energia.
 • Tractament de dolor agut traumàtic o crònic postural i endocrí, a través de teràpia manual i física.

 • Tractament de Fibromiàlgia, artritis reumatoide, espondilitis anquilosant mitjançant estímuls tàctils de baixa intensitat.